-บริษัท Q House-

ขอบคุณ Q House ที่ไว้วางใจ California English ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับทีมขายของบริษัท เรียนสนุก เข้าใจง่าย และปรับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ ต้องที่ California English