-น้องใบบัวและน้องกลาเซีย –

“เรียนสนุกมาก หัวเราะตลอด มีความสุข ได้คำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมเรียนรู้การออกเสียงเยอะเลยค่ะ”

น้องใบบัวและน้องกลาเซีย