-น้องซันนี่ –

“คุณเปิ้ลเลือกเรียน Business Writing กับ California English กับ อาจารย์หมี และ อาจารย์ Aren เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงาน”

คลาสสอนแบบตัวต่อตัว #บรรยากาศเป็นกันเอง แบบเพื่อนๆ

คุณเปิ้ล