-คุณออมและคุณพัช-

“รู้สึกที่ California English มีความเป็นกันเอง ไม่กดดัน เรียนสนุกค่ะ”

คุณออมและคุณพัช มาเรียน conversation กับ อ.แพม