-น้องมุก –

“น้องมุกได้มีโอกาสเรียนกับคุณครูของเราถึงสองท่าน คุณครูไทเลอร์ และคุณครูแพม เธอจึงได้ฝึกฝนในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่เธอได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา”

น้องมุก