-น้องอัฒฑ์-

“น้องอัฒฑ์ ได้มาฝึกพูดภาษาอังกฤษและเล่นเกมส์สนุกๆ กับ อาจารย์ Danny เพื่อสื่อสาร สร้างความมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษ”

น้องอัฒฑ์ และ อาจารย์ Danny