-น้องซันนี่ –

“Congratulation น้องซันนี่ ที่สอบผ่าน INDA: International Program in Design and Architecture, Chulalongkorn University หลังจากที่มาเรียน Private English Class with ajarn Luke”
 
น้องซันนี่