-คุณอุ้ม –

“เดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานี เพื่อมาพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษกับอาจทรย์ Luke เพื่อใช้ในศึกษาต่อ”

คุณอุ้ม