-คุณพัช –

“คุณพัช มาฝึก English Conversation สำหรับการทำงานกับ อาจารย์แพม และขอแสดงความความยินดีกับความสำเร็จในงานใหม่ด้วยค่ะ”

คุณพัช