How’s the weather? บทสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศ

อากาศช่วงนี้บางวันฝนตก บางวันแดดออก หลายๆคนคงมีโอกาสได้พูดคุยถึงสภาพดิน ฟ้า อากาศกันอยู่บ่อยๆ เพราะเรื่องของสภาพอากาศเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไกลตัวเลย แถมยังเป็นหัวข้อที่คุณจะใช้เปิดบทสนทนากับคนอื่นๆได้ดี เพราะการถามไถ่เรื่องของสภาพอากาศก็เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกเค้ามักพูดคุยกัน เช่น ถามว่า “วันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง”

วันนี้เราจึงมีคำศัพท์และบทสนทนาเกี่ยวกับชื่อเรียกฤดูกาลต่างๆ และการอธิบายถึงลักษณะสภาพอากาศเป็นภาษาอังกฤษ

Read More