เทคนิคง่ายๆให้ลูกเก่งภาษา

การเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาตั้งแต่วัยเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญมาก มีงานวิจัยพบว่า เด็กเล็กจะต้องได้รับรู้ภาษา 30% ในแต่ละวัน ถึงจะมีความสามารถพูดภาษานั้นๆ ได้คล่องแคล่ว   ดังนั้นควรหาวิธีกระตุ้นให้เด็กพูดด้วยวิธีการ ถาม-ตอบ วันนี้มีเทคนิคสอนเด็กให้เก่งภาษาอังกฤษ ด้วย 9 เทคนิคแสนง่าย!

1. สอนโดยไม่แปล

คือ การไม่สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล แล้วให้เด็กท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมกับคำแปล เพราะการสอนแบบนี้จะทำให้ลูกพูดทั้งคำศัพท์และคำแปลไปพร้อมกัน และยังทำให้ต้องใช้เวลาคิดอยู่ในหัวเหมือนคนไทยส่วนใหญ่ก่อนพูดภาษาอังกฤษ

2. เน้นการพูด และประสบการณ์ร่วมกัน

กระตุ้นสร้างเงื่อนไขเพื่อให้เด็กเปล่งเสียงออกมาเลียนแบบต้นแบบ ไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวแต่เน้นให้สื่อสารกลับด้วย เพราะความจริงแล้วภาษาเกิดจากการฟังพูดก่อน หมั่นทำซ้ำๆ ตรงนี้ให้แน่น ให้เป็นกิจวัตรประจำวัน

3. ใช้คำศัพท์และผูกประโยคง่ายๆให้ไวยากรณ์อยู่ในความรู้สึก

สอนเด็กให้พูดง่ายๆ จากคำศัพท์ใกล้ตัวจากนั้นค่อยๆ ผูกประโยคง่ายๆ ใช้คำกริยาที่ไม่ซับซ้อน ฝึกทุกวันเรื่อยๆ จนคล่อง  แล้วค่อยใช้ตามหลักไวยากรณ์ให้ใกล้เคียงการพูด จากนั้นเรื่องไวยากรณ์จะเกิดขึ้นตามความรู้สึกได้เองว่าเขาใช้คำนี้ผิด และใช้คำนี้ถูก

4. สอนภาษาให้ต่อเนื่อง ทำซ้ำๆ เน้นความถี่

เด็กจะตอบสนองกับการทำซ้ำและความถี่

5. เลือกระบบการสอนที่เหมาะสม

คือระบบ 1 คน 1 ภาษา ก็คือคนที่สอนเป็นต้นแบบแบ่งหน้าที่กัน ภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง  เด็กจะเรียนรู้เองว่าคุยกับคนนี้ต้องพุดภาษานี้ คุยกับอีกคนต้องพูดอีกภาษาแบบ   หรืออีกระบบ         คือ 1 เวลา 1  ภาษา ตามสถานการณ์หรือเวลาที่กำหนด

6. สอนภาษาลูกให้เป็นเรื่องสนุก

ข้อสุดท้ายนี้สำคัญมาก คือการสอนที่สนุก ไม่เคร่งเครียดทำให้เด็กมีความสุข

การมองหาโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสาร  การพูดคุยกับเจ้าของภาษา  แบบตัวต่อตัว หรือ เรียน online  และใช้วิธีการสอนและการฝึกฝนที่สนุก   มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้เด็กๆมีทักษะด้านภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างรวดเร็ว   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line @calienglish หรือ สอบถาม 0988822355 ได้ตลอดเวลา!