California English
California English

English, for your better future.

"With languages, you are at home anywhere" - EDWARD DE WAL -

WE CARE

เรียนในบรรยากาศที่เป็นกันเองเสมือนเรียนภาษาอยู่ที่บ้านของคุณ

WE DELIVER

เรียนและสอนสดทุกคลาส รับรองผลว่า คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริง

WE ARE CREATIVE

มีคอร์สที่หลากหลายให้คุณเลือกตามความต้องการและเหมาะสมกับคุณ

OUR COURSES

ENGLISH TIPS & ACTIVITY

NEWS & PROMOTION

Corporate Training กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อัพเดตคลาส พนักงานจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเรียนภาษาอังกฤษที่ California English ... เพราะการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นแล้ว ทุ ..

Read more

California English

Hall of success

It’s the best academy that I’ve ever studied,
it’s easy to understand and I have fun.

Kanda.J (Pui)

เรียนสนุกมากเลยค่ะ อาจารย์มีเกมส์ให้เราเล่นเยอะมาก ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรียนอย่างไม่น่าเบื่อเลย

นันทิยา จรีเวรุไวโรจน์ (บิว)

อาจารย์ที่นี่สอนดีมากค่ะ บรรยากาศการเรียนสนุกสนานเป็นกันเอง เรียนสดทุกคลาส ไม่เข้าใจอะไรถามได้หมด 
ทำให้ปลาเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ

กรพินธุ์ ปิยอนันตชัย (ปลา)

มีการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง อาจารย์ใจดี ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถซักถามได้ 
ได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเอาไปใช้ในการทำงานได้

สุภลักษณ์ มานิตศรศักดิ์ (แพร)

 California English

CO-WORKING SPACE SERVICE ที่นี่เรามีบริการพื้นที่ สำหรับ Co-working space ที่ท่านสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายด้วย BTS