California English

WHY US /

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษกับเรา ?

About California English

สถาบันสอนภาษา California English โรงเรียนสอนภาษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยกลุ่มนักเรียนชาวไทย / อเมริกันในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนภาษาให้กับชาวไทยและชาวเอเชีย ซึ่งไปศึกษาต่อ ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ต่อมาในปี 2002 ทีมงานมีความเห็นตรงกันในเรื่องความต้องการที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทย โดยใช้หลักการ California Method ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนชาวไทยมากที่สุด ดังนั้น สถาบันสอนภาษา California English จึงเปิดสาขาแรกขึ้นที่ลาดพร้าว ภายใต้ชื่อ California Academy และเปิดสาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและสาขาทองหล่อในปีต่อมา ด้วยความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับคนไทย

ในภายหลัง California Academy สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ได้เปลี่ยนเป็น สถาบันสอนภาษา California English พร้อมด้วยคุณภาพทางการศึกษาที่มากกว่าเดิม

California English
California English
California English

Why Us ?

  • ทุกคลาสเรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 6 คน
  • ปรับเนื้อหาการเรียน โดยยึดเป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก
  • เราสอนสดโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
  • เราเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนประทับใจ และมีการบอกต่อมากที่สุด

California English ใช้หลักการ California Method ซึ่งเน้นไปที่ คุณภาพ ของการเรียนมากกว่า ปริมาณ ดังนั้นในแต่ละห้องเรียนจะมีผู้เรียนเพียง 5-7 คนเท่านั้น เพื่อให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของเราสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกล้าที่จะพูด หรือซักถามได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพราะการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น ไม่ควรจะเรียนเป็นกลุ่มมากกว่า 7 คน และทุกคนควรมีโอกาสได้พูดหรือซักถาม

หากคุณพบปัญหาเหล่านี้ในการเรียนภาษาอังกฤษ

  • ตอนเรียนในห้องก็เข้าใจ แต่พอต้องใช้จริงๆกลับใช้ไม่ได้
  • เรียนอังกฤษกับชาวต่างชาติแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลย
  • เรียนภาษามาหลายที่แล้ว แต่ไม่ได้เรื่องสักที
  • เวลาจะสนทนาหรือเขียนแต่ละทีต้องมานั่งนึกแกรมม่าอยู่เรื่อย และ ฯลฯ

เรามีหลักสูตรคุณภาพมากมายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาในทุกด้าน และด้วยคลาสเรียนที่หลากหลาย ยืดหยุ่นเนื้อหา ปรับเวลาเรียนได้ มีทั้งอาจารย์ชาวไทย และชาวต่างชาติที่มากประสบการณ์ มีนักเรียนที่มาฝึกทักษะภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จมากมายหลายรุ่น

California English

Hall of success

เรียนที่นี่ บรรยากาศเป็นกันเองมากค่ะ ทุกคนน่ารักมาก อาจารย์มีวิธีการสอนให้เราเข้าใจ จริงๆ ถึงจะผ่านไปบทเรียนต่อไป
ดีใจมากค่ะ ที่ได้มาเรียนที่นี่

อาทิตยา พิมานแมน (อ้อม)

 
บรรยากาศในการเรียนดีค่ะ การสอนเป็นกันเอง เรียนแล้วไม่เบื่อ อาจารย์เอาใจใส่นักเรียนมากค่ะ 
แก้ปัญหาทางภาษาให้นักเรียนเป็นรายบุคคลเลย

พันธิภา สุประดิษฐอาภรณ์ (นิม)

ชอบมาที่โรงเรียนค่ะ เหมือนเป็นบ้านเลย เรียนแล้วสนุก คุณครูก็ใจดี สอนเข้าใจง่ายด้วยค่ะ

บุญธิดา รัตนวงศาโรจน์ (เชอร์รี่)

เรียนที่นี้สนุกมาก เราสามารถปรับเปลี่ยนเวลาเรียนให้ตรงกับเวลาของเราได้ตลอด อาจารย์ก็ใส่ใจนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง
มาเรียนที่นี้แล้วอบอุ่นเหมือนเราอยู่บ้านเลยค่ะ

เรียงพลอย แข็งขัน (แก้ม)

California English

CO-WORKING SPACE SERVICE ที่นี่เรามีบริการพื้นที่ สำหรับ Co-working space ที่ท่านสามารถเดินทางมาใช้บริการได้อย่างสะดวกสบายด้วย BTS